Tokom 2011 godine razvojni tim ZOF ELEKTRO DOO realizovao je neophodne elektronske sklopove i aplikativni softver za potrebe sistema za elektronsko glasanje upotrebom RFID tehnologije. Pogledajte sekciju Proizvodi -> Elektronski Glasački sistem

ARTEKO ROBOTI

IMAG0320

Arteko roboti za reciklažu su proizvedeni po autorskom delu mr. Biljane Vicković uz proizvodno i tehničko rešenje inženjerskog tima Zof Elektro DOO.

 

09

Arteko roboti osmišljeni su u cilju podizanja ekološke svesti građana a posebno dece. Inovativna tehnološka rešenja omogućavaju da korisnici na atraktivan i zanimljiv način vrše separaciju otpada. 

Ubacivanjem otpada u Arteko robote korisnik dobija tiket, gde osim poruke o važnosti reciklažnog procesa stoji i specijalni kod. 

Preko tog koda korisnik se loguju na internet stranicu  http://www.oktoopus.org/games/, na kom igraja “Green Games” video igrice sa ekološkim porukama. 

Ideja igrice je da se sakupi što više bodova, a bodovi se sakupljaju uklanjanjem otpada kroz različite nivoe igrice. 

Za prelazak na sledeći nivo igrice potrebno je ponovo nahraniti robota/e sa otpadom, čime se deca i građani putem igre stimulišu na dodatno prikupljanje reciklažne sirovine. 

Svaki ArtEko robot kontejner “jede” određenu vrstu otpada (papir, limenke i plastiku).

arteco

ArtEko TIM se sastoje od četri robota od kojih svki ima svoju funkciju:

1. RECIKLAŽA METALNE AMBALAŽE

2. RECIKLAŽA PAPIRA

3. RECIKLAŽA PERT AMBALAŽE

4. TIKET ROBOT -  stampa tikete

Četvrti ArtEko robot kontejner je sasvim poseban jer je konstruisan tako da izdaje tiket koji se dobija za ubacivanje otpada u jedan od prva tri kontejnera. Robot  je posebno opremljen elektronskim komponentama, mikrokompijuterom I govornim čipom koji prati rad ostalih robota (komunicira sa njima) I na osnovu akcije korisnika štampa odgovarajući tiket u zavisnosti sta je ubačeno u ostala tri robota.

DSCN0166   IMAG0320   IMAG0317