Prema specificiranim aktivnostima za prvi kvartal u implementaciji projekta Green Trace finansiranog od Fonda za inovacionu delkatnost, Preduzeće Zof Elektro doo je 17.05.2022. Objavilo tender za nabavku Fiber Laser CNC mašine 1000W 3000x1500mm. Tenderska dokumentacija je upućena na adrese tri kompanije koje su na osnovu telefonskih razgovora i poseta od strane naše komisije dobila poverenje da budu potencijalni isporučioci navedene opreme.

Пројекат финансира Фонд за иновациону делатностиз Претприступних фондова Европске уније и буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

The project is financed by the Innovation Fund from the European Union Pre-Accession Assistance and from the budget of the Republic of Serbia, the line of Ministry of Education, Science and Technological Development.

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONSKI GLASAČKI SISTEM

zof_elektro_gtermAutomatski sistem za kontrolu i praćenje glasanja je realizovan na osnovu opravdane potrebe da se, primenom savremenih tehnologija, ubrza i olakša proces vođenja sastanaka u opštinama, na konferencijama i na bilo kom drugom mestu gde je potrebno obaviti transparentno i kvalitetno evidentiranje prisustva, utvrđivanje kvoruma, praćenje izlaganja, praćenje replika, snimanje, glasanje, formiranje zapisnika, izveštaja...

Sistem je organizovan kao multipoint mreža mikroprocesorski kontrolisanih uređaja (glasački terminal) koji se kontrolišu sa jednog mesta (server).

Svi glasački terminali su povezani na server preko multipleksera koji pored kondicioniranja komunikacionih linija ima ulogu distribucije napajanja do glasačkih terminala. Napajanje prema glasačkim terminalima (niskonaponsko 24 volta) je izvedeno prema Power Over Ethernet standardu. Svi glasački terminali su isti po načinu povezivanja i funkcionisanja tako da se eventualna zamena, iz bilo kog razloga, može lako obaviti.

Multiplekser obavlja kondicioniranje signala od servera prema glasačkim jedinicama kao i napajanje glasačkih jedinica. Sa serverom je povezan preko USB 2.0 interfejsa.

zof_elektro_glasanje_sala

Server je realizovan kao PC računar na kome je instaliran odgovarajući operativni sistem i aplikativni softver pomoću koga predsedavajući kontroliše tok sednice. Upotreba aplikacije je laka i intuitivna (ukoliko je potrebno pokrenuti glasanje, potrebno je kliknuti na dugme GLASANjE i sistem dalje automatski prebrojava prisutnost, pokreće glasanje, "čita" rezultate, prikazuje ih na ekranu i zidnom panou i pravi odgovarajuće izveštaje).

 

Blok šema sistema data je na slici.

glasanje 2011

 

OPIS OSNOVNIH KOMPONENTI SISTEMA

 

1. CENTRALNA JEDINICA (SERVER - ZE-SYS-G1)

Ova komponenta sistema je realizova kao PC KOMPATIBILNI RAČUNAR koji objedinjuje u sebi sledeće funkcije:

 1.1. MySQL baza podataka sa istorijom glasanja.

 1.2. Komunikaciju sa odborničkim jedinicama (glasački terminal) preko komunikacionog interfejsa

 1.3. Aplikacija za vođenje sednice.

Upotreba aplikacije je laka i intuitivna (ukoliko je potrebno pokrenuti glasanje, potrebno je kliknuti na dugme GLASANJE i sistem dalje automatski prebrojava prisutnost, pokreće glasanje, "čita" rezultate, prikazuje ih na ekranu i zidnom displeju i formira izveštaje). Sve komande za kontrolu su na proizvoljnom jeziku (Srpski, Hrvatski, Makedonski, Bošnjački...) prema potrebi.

 

zof_elektro_gterm_2

2. GLASAČKI TERMINAL (ZE-GT-01ZE-GT-01M, ZE-GT-04, ZE-GT-04M)

Mikroprocesorski  baziran uređaj koji obezbeđuje komforan i intuitivan interfejs prema odborniku. Terminali se sa centralnim serverom povezuju UTP cat5E kablovima korišćenjem standarsnih RJ45 konektora koji obezbeđuju laku zamenu jedinice u slučaju potrebe. Sve komponente glasačkog terminala su industrijskog standarda, a sama izrada i dizajn kutije je izveden krajnje robusno (čelični lim 1.5mm, plastifikacija, folijska zaštita, antistatic unutrašnji sloj i uzemljenje).
Na prednjoj ploči odborničke jedinice nalaze se mesto za postavljanje odborničke kartice, touch screen  ekran i tri tastera za glasanje (ZA, PROTIV, UZDRŽAN). Osnovne funkcije glasanja su izvedene mehaničkim tasterima, a ostale sistemske funkcionalnosti se biraju preko ekrana osetljivog na dodir ' touch screena.
Glasački terminal može biti opremljen mikrofonom ukoliko je potrebno realizovati sistem koji omogućava odbornicima govor sa mesta gde sede, bez izlaska za govornicu (M verzija).

 

3. NAPOJNA JEDINICA

Napajanje prema šalterkim terminalima (niskonaponsko 24VDC) je izvedeno prema Power Over Ethernet stamdardu. Sve glasačke jedinice su iste po načinu povezivanja i funkcionisanju tako da se eventualna zamena, iz bilo kog razloga, može lako obaviti. Fizički, napojna jedinica je smeštena u komunikacioni interfejs.

 

4. KOMUNIKACIONI INTERFEJS

Multiplekser obavlja kondicioniranje signala od servera prema glasačkim jedinicama kao i napajanje glasačkih jedinica. Sa serverom je povezan preko USB2.0 interfejsa koji obezbeđuje dovoljan protok podataka za potrebe real time obrade.

 

5. JEDINICE ZA PRIKAZIVANJE (ZE-LCDTV-G40, ZE-PAN-G1, ZE-PR-G1)

Rezultati glasanja, prisutnost poslanika, pojedinačni i zbirni rezulatati glasanja, prikazani su na velikom displeju kojih može biti jedan ili više. Veliki displej može se realizovati na više načina:

 5.1. LED displej sa velikim ciframa i unapred definisanim rasporedom podataka koje prikazuje.

 5.2. KAO SISTEM SA PLAZMA, LCD ILI LED MONITORIMA (dimenzije po izboru)

 5.3. KAO SISTEM SA VIDEO PROJEKTOROM

 

Sistem sa MONITORIMA obično sadrži 1-4 monitora koji se postavljaju na zidove sale. Veličina monitora se bira u zavisnosti od veličine sale i želje investitora.

Po potrebi, moguće je priključiti i odgovarajući broj monitora za druge prateće prostorije, kao što su sala za novinare, holovi, restorani i dr. Svi oni se prikazuju signal iz istog centra video distribucije.

 

 IMAG1926  IMAG1227  IMAG1927  IMAG1932

 

IMAG1177  IMAG1179

 

IMAG1232